Lothassa Couture
feestelijke kleding op maat


Lothassa Secretarie

Sinds 2006 werk ik als zelfstandig secretaresse en notuliste onder de naam Lothassa Secretarie.


Ruime ervaring met secretariaten en verslaglegging van bestuursvergaderingen en gemeenteraadsvergaderingen.